Exil, värld och litterärt arbete. En socialantropologisk läsning av tre svenska skildringar från Sibirien

Extract symbol This publication contains no abstract
Share
author Mattias Viktorin
publication

Tidskrift för Litteraturvetenskap 48.1–2: 60–71.

published 2018