Det svenska översättningsfältet och det skönlitterära översättarkapitalet

Share
author Yvonne Lindqvist
publication

(The Swedish translation field and the literary translation capital). Finsk tidskrift 2: 7–37.

published 2021