Det Skandinaviska översättningsfältet. Finns det?

Extract symbol This publication contains no abstract
Share
author Yvonne Lindqvist
publication

Språk och stil 25: 69–87.

published 2016