Den förvisade människan. Bibliska exilberättelser och Gamla testamentets antropologi

Humanity in exile. Biblical stories of banishment and the anthropology of the Old Testament

Share
author Mattias Viktorin
publication

Lychnos. Årsbok för idé- och lärdomshistoria: 27–49.

published 2017