Bibliomigration från periferi till semi-periferi. Om den samtida spansk-karibiska litteraturen i svensk översättning

Extract symbol This publication contains no abstract
Share
author Yvonne Lindqvist
publication

Tidskrift för litteraturvetenskap 1.2: 90–104.

published 2018