Publications by our researchers

Mattias Viktorin. 2018

Exil, värld och litterärt arbete. En socialantropologisk läsning av tre svenska skildringar från Sibirien

Tidskrift för Litteraturvetenskap, 1–2: 60–71.

Kerry Bystrom, Ashleigh Harris and Andrew J. Weber (eds.). 2018

South and North. Contemporary Urban Orientations

New York: Routledge.

Christina Kullberg. 2018

Créolité and the Regime of Visibility: Reading Les neuf consciences du Malfini by Patrick Chamoiseau

Small Axe 22.55: 115-125.

Stefan Helgesson. 2018

“Literature”, Theory from the South and the Case of the São Paulo School

Cambridge Journal of Postcolonial Literary Inquiry 5.2: 141-157

https://doi.org/10.1017/pli.2017.57

Stefan Helgesson. 2018

The World-Literary Formation of Antonio Candido

Re-Mapping World Literature: Writing, Book Markets and Epistemologies Between Latin America and the Global South, ed. Gesine Müller, Jorge Locane and Benjamin Loy. Berlin: De Gruyter.

Cecilia Schwartz. 2018

From Nuoro to Nobel: the impact of multiple mediatorship on Grazia Deledda's movement within the literary semi-periphery

Perspectives. Studies in Translation Theory and Practice (2018).

Mattias Viktorin. 2017

Den förvisade människan. Bibliska exilberättelser och Gamla testamentets antropologi

Lychnos. Årsbok för idé- och lärdomshistoria: 27–49.

Helena Bodin. 2017

‘Mai vite dale svenske’. Konstantinopels mångspråkighet i skandinavisk litteratur kring 1900

Dragomanen: Årsskrift utgiven av Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul, 19 (2017): 88-103.

Cecilia Schwartz. 2017

Semi-peripheral Dynamics. Inclusion Modalities of Italian Literature in Sweden

Journal of World Literature, 2.4 (2017): 488-511.

Helena Wulff. 2017

"Global spridning för lokala teman", review of Crime Fiction as World Literature (Bloomsbury, 2017),  Louise Nilsson, David Damrosh & Theo D'haen (red.)

Respons, 6 (2017):  66-67.