Publications by our researchers

Anna Ljunggren. 2018

Vladimir Nabokov’s Ada: In the “Crystal Ball” of Transcultural Utopia

Slavic and East European Journal 62.3 (2018): 549–565.

Stefan Helgesson and Christina Kullberg. 2018

Translingual Events: World Literature and the Making of Language

Journal of World Literature 3.2: 136 – 152.

Helena Bodin. 2018

Heterographics as a Literary Device. Auditory, Visual, and Cultural Features

Journal of World Literature 3.2: 196–216.

Annika Mörte Alling. 2018

Panoramascener i Pappa Goriot och Röda Rummet

Tidskrift för litteraturvetenskap 48.1-2: 72-8.

Christina Kullberg. 2018

Créolité and the Regime of Visibility: Reading Les neuf consciences du Malfini by Patrick Chamoiseau

Small Axe 22.55: 115-125.

Helena Bodin. 2018

Konstantinopel kring 1900 som litterär värld. En kultursemiotisk analys av skandinaviska exempel

Tidskrift för litteraturvetenskap 48.1–2: 47–59.

Yvonne Lindqvist. 2018

Bibliomigration från periferi till semi-periferi. Om den samtida spansk-karibiska litteraturen i svensk översättning

Tidskrift för litteraturvetenskap 1.2: 90–104.

Helena Bodin. 2018

Haremslivet i Konstantinopel i berättelser av Elsa Lindberg-Dovlette

Tijdschrift voor Skandinavistiek 36.2: 108–116. 

Mattias Viktorin. 2018

Exil, värld och litterärt arbete. En socialantropologisk läsning av tre svenska skildringar från Sibirien

Tidskrift för Litteraturvetenskap 48.1–2: 60–71.

Kerry Bystrom, Ashleigh Harris and Andrew J. Weber (eds.). 2018

South and North. Contemporary Urban Orientations

New York: Routledge.